Entreprenad

MK Maskin AB Entreprenad ritar, projekterar, kalkylerar och utför entreprenader inom både den offentliga som den privata sektorn. Vi utför allt mellan privata trädgårdar till omfattande nybyggnationer av industrier och hyreshus. Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi t.ex spränging, pålning/spont, grunder, betongarbeten, stenarbeten, poolbyggnationer, planteringar m.m.