Mark & Anläggning

MK maskin säljer  den populära MK körplattan av hårdplast. Plattorna har ett mycket brett användningsområde som till exempel skydd av ytor i samband med schakt och rivningsarbeten eller skydd av känsliga ytor vid olika evenemang. Körplattorna tål mycket hög belastning och är lätthanterliga på grund av den låga vikten. Vid användning av körplattan reduceras markskadorna till ett minimum.