BL300

Lövbläsare

Den lätta Trilo BL 300 är en mästare på att blåsa rent sport- och gräsplaner, konstgräsplaner,golfbanor, offentliga och privata parker och andra områden där löv och/eller skräp är oönskade.

BL 300 är i standardutförandet utrustad med 180 gradersroterande utblåsningsslang, som sköts hydrauliskt från bogseringsfordonet. Eftersom utblåsningsslangen är belägen mitt på maskinen, är det ingen skillnad på att arbeta från vänster eller höger. Utblåsningsslangen har utrustats med en justerbar kåpa för att öka kontrollen av luftstrålen. Höjden på ledhjulen kan justeras med packningar.Fläkten är statisk och dynamiskt balanserad, vilket gör den stadig och vibrationsfri.

Fläkt diameterpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif450 mm
px_vert_beige.gifLuftflödepx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif160 m³/min
px_vert_beige.gifDrivningpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif540 PTO or hydraulically
px_vert_beige.gifPTO outputpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif>20 HP
px_vert_beige.gifLängdpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif0,95 m
px_vert_beige.gifBreddpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif0,95 m
px_vert_beige.gifHöjdpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif1,10 m
px_vert_beige.gifLjudniväpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif89 dB(A)
px_vert_beige.gifViktpx_vert_beige.gifpx_vert_beige.gif150 kg