GT 230 Vibe Recip-Corer

Maredo

Maredo Greensmowers vibrerande Recip-Corer är en luftare där piporna rör sig upp och ner. Hålavståndet bestäms av drifthastigheten. Upp till 1200 hål per m² är möjligt. Arbetsdjup är ner till 25mm. En uppsamlare samlar upp jordkärnornaKraftiga solida pinnnar kan även monteras (5mm)