GT 250 Co-Ro collection/topdress brush

Maredo

Maredos topdress brush är en annorlunda och mycket effektiv borste eftersom den roterar mot körriktningen. Den arbetar med reducerat varvtal för att skona turfen, samlar effektivt upp skräp, löv, barr m.m. Arbetar in dressmaterialet samt reducerar överskottsmaterial. Materialet samlas i den frontmonterade behållaren.